2Grow.eu
,Counselling for Children
Adolescents, and their Parents

כתבים אודותצור קשר

 

על טיפול רגשי ומערכת היחסים הטיפולית

 

מדברים, משחקים ושותקים יחד:  אלו שעות אחר- הצהריים המוקדמות, בעוד מספר רגעים ירגיע הספינר את דיבורו הפנימי של ילד מתוח, בחורה צעירה תתחבט בשאלה האם למלא אחר צו ליבה לנסוע ללמוד בחו"ל, הציורים יסחפו אותנו אל עולמה הפנימי המרתק של ילדה ביישנית ושני הורים מבולבלים יתלבטו כיצד לעזור לזוג התאומים שלהם להפסיק להתקוטט.

מידי יום דמעות שוככות, קונפליקטים באים לפתרון, רגשות חבויים מקבלים דרור והחשוב מכל- מערכת יחסים חדשה הולכת ומתהווה לה תוך כדי העשייה הזו: מערכת יחסים של האדם עם עצמו, עם האנשים המשמעותיים בחייו, עם המטפל ועם העולם.

 

דרך תקשורת מיוחדת, משחק באופן ייחודי, מסע של ריפוי: מערכת היחסים הטיפולית מציעה דרך שיחה מיוחדת וטכניקת משחק ייחודית כחלק מתהליך מאתגר לרפא את שזקוק לריפוי. לתהליך הטיפולי נקודת מבט ואופן חשיבה ייחודיים בנוגע לדברים המתרחשים בחיי היום- יום של כולנו. החיים מזמנים לנו אתגרים רבים בכל יום: לידה של תינוק חדש/אח/אחות, הגירה למדינה אחרת, גירושין, מחלה, תחילת עבודה/ בית- ספר חדש, תאונות מצערות ועוד. לעיתים אנו חשים קושי להתמודד עם אתגרים מסוג זה בכוחות עצמנו ומזדקקים למקום שקט ובטוח בו נוכל להרהר בדברים, או ליד מכוונת בעודנו מנסים להבין את שמתרחש.

 פגישה תיראפויטית יכולה לסייע ולשפוך אור על הסיטואציות המורכבות הללו ועל תגובותינו השכיחות אליהן, כמו גם לעזור לנו ללמוד יותר על עצמנו, על מערכת היחסים שלנו עם האחרים.

 

נסיעה טיפולית: כנהגים המנווטים את חיינו (ואת חיי ילדינו) מתוך מכוניתנו, אנו מזדקקים לעזרתם של המראות וגלאי התנועה של הרכב, על מנת להתמודד עם יכולת הראייה המוגבלת שלנו. באמצעות שיחה, אנו מצליחים לקבל החלטה מושכלת ומודעת יותר בנוגע לכיוון הנסיעה הרצוי. בנסיעה המיוחדת הזו אליה אנו יוצאים יחד מלווים ילדים, מתבגרים והורים בתהליך ההיכרות עם עצמם וכן זה עם זה, מותאמות עבורם "מראות הדרך" ברכב על מנת שיוכלו לחמוק ממכשולים בעתיד ולכוון את חייהם אל הכיוון הרצוי להם.

צור קשר